วันพุธ, สิงหาคม 23, 2017

วัดไทยในแดนพุทธภูมิร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วัดไทยในแดนพุทธภูมิร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พระเดชพระคุณพระเมธีวรญาณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ตัวแทนพระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล มอบปัจจัยที่พุทธบริษัทชาวไทยและอินเดีย ร่วมกันบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรัฐบาลรับมอบ ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ทำเนียบรัฐบาล ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน ๗ สิงหาคม ๒๕๓๐ ภาพ,ข้อมูลข่าว : วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery

นายครรชิตพล จิตติเลิศวิรุฬห์ นักการทูตปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่กงสุลไทย ประจำเมืองลุมพินี วัดไทยลุมพินี

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ขออนุโมทนาขอบคุณ นายครรชิตพล จิตติเลิศวิรุฬห์ นักการทูตปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่กงสุลไทย ประจำเมืองลุมพินี วัดไทยลุมพินี ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน ถึง ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ วันนี้ท่านมีกำหนดการเดินทางกลับ คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินีจึงขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ความศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธสถาน พระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค ภ.ป.ร. (พระประธานในพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี) พระพุทธปฏิมาปางประสูติ บารมีธรรมทั้งหลาย จงส่งผลดลบันดาล...

ร่วมด้วยช่วยกันเทปูนหน้าบันไดทางขึ้นพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี

สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ความสามัคคีนำมาซึ่งความสุขของหมู่คณะ คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ร่วมช่วยกันเทปูนหน้าบันไดทางขึ้นพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี ข้อมูล,เผยแผ่...

ร่วมทำสังฆกรรมสวดมนต์ฟังสวดพระปาฎิโมกข์ ๑๕ ค่ำ เดือน ๙

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี วัดไทยนิโครธาราม วัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ ร่วมทำสังฆกรรมสวดมนต์ฟังสวดพระปาฎิโมกข์ ในวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ โดยมีพระสงฆ์ ๒๔ รูป ร่วมฟังพระปาฎิโมกข์ ภายในพลับพลารับเสด็จ วัดไทยลุมพินี เนปาล ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน ภาพ,ข้อมูล,เผยแผ่ : วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai...

แพทย์อาสาปฏิบัติหน้าที่ ณ ดินแดนพุทธภูมิ

คณะแพทย์อาสาปฏิบัติหน้าที่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรวจโรคพระธรรมทูต และประชาชนทั่วไป ณ วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล

น่าสนใจ

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลผู้แสวงบุญชาวพุทธ

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลผู้แสวงบุญชาวพุทธ *****     หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลผู้แสวงบุญชาวพุทธ กุสินาราคลินิก, วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์, วัดไทยลุมพินี สนับสนุนโดย กระทรวงสาธารณสุข, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) MOBILE CLINIC FOR BUDDHIST PILGRIMS KUSINARA CLINIC. WAT THAIKUSINARA JHALERMRAJ. WAT THAILUMBINISUPPORTED BY MINISTRY OF PUBLIC HEALTH AND...

STAY CONNECTED

13,329แฟนคลับชอบ

MAKE

LATEST REVIEWS

มอบเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๕๓

มอบเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๕๓ *****           พระธรรมทูตไทย ณ วัดไทยลุมพินี ปฏิบัติศาสนกิจตามโครง สร้างการปฏิบัติศาสนกิจ หนึ่งในด้านงานศาสนสัมพันธ์ คือมอบเทียนพรรษาแก่วัดนานาชาติ ภายในบริเวณอุทยานลุมพินีวัน ในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อสืบสานเผยแผ่วัฒนธรรมไทยอันดีงามและเชื่อมสัมพันธ ไมตรีเกื้อหนุนซึ่งกันและกันในกิจการงานพระศาสนาระดับนานาชาติสืบไป ในปีนี้ได้เดินทางเข้าถวายเทียนพรรษา ณ วัดนานาชาติ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ตามเวลาท้องถิ่น ...

ภาพงานเผยแผ่

PERFORMANCE

ผู้บริหารช่อง 7 สี กราบแดนประสูติ

 ผู้บริหารช่อง 7 สี กราบไหว้แดนประสูติ   พระเดชพระคุณ พระราชรัตนรังษี หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา นำคุณศรัณย์ - คุณภัทราวดี  วิรุตมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และทีมงานผู้สื่อข่าว กราบไหว้สถานที่ประสูติ ณ สวนลุมพินีประเทศเนปาล ...

ศาสนสถานคืองานเบื้องต้นที่ต้องทำ

วันที่พวกเราได้รับ คำสอนที่หลวงพ่อสมเด็จฯ  เมตตาประทานให้ในวันนั้นสุดยอดแห่งโอวาท  ทั้งความปรารถนาดีทั้งความห่วงใย  ทั้งกำลังใจ  และข้อแนะนำฝากฝัง  สมบูรณ์อย่างยิ่ง  ในเนื้อหานั้นๆ  ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ถอดความลงในหนังสือในคราวต่อไป  ที่จะกล่าวในบัดนี้  ก็คือวัดไทยลุมพินีจะจัดสร้างตำหนักสมเด็จพระสังฆราชไว้ให้รูปแบบวัดสมบูรณ์ตามผังที่สำนักงานพระพุทธศาสนาวางแปลนไว้  โดยปรารภความเป็นสิริมงคลในนามของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์  หลวงพ่อสมเด็จของพวกเราทุกท่าน  ขยับจับงานนี้มาสองสามปีแล้วยังมีลีลาทีท่าไม่ค่อยลงเนื้อลงตัว  เพราะเหตุการณ์บ้านเมืองของเนปาล  อะไรก็ไม่รู้ลมเพลมพัด  ปัดไปปัดมา  ทำให้การนัดหมายกับการที่จะลงไม้ลงมือพลอยอ่อนระโหยโรยแรงไปด้วย  มาคราวนี้มีวาระที่จะต้องจริงจังจัดการให้ลงตัวเสียที  เพราะองค์ประกอบพร้อมแล้ว  หนึ่ง โอกาสอันเป็นมงคลของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ  สอง ผู้เป็นทานบดี ...

พิธีฉลองราวัลเสาเสมาธรรมจักร วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ขอแสดงความยินดีในธรรม ราวัลเสาเสมาธรรมจักร  ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เทศกาลวันวิสาขบูชาโลก พระครูนิโครธบุญญากร, พระมหาสาญัณ มหาคัมภีโร, พระมหาสุพจน์ กิตติวัณโณ คุณชื่นจิตต์ กุลมงคล,คุณวาสินี ธรรมปัญญา วันที่ ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๕๖  ณ วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ...

เทศกาลและงานประเพณี

เทศกาลและงานประเพณี เทศกาล ของชาวเนปาลส่วนมากจะมีความเกี่ยวพันกับศาสนา (ส่วนใหญ่เป็นศาสนาฮินดู) ซึ่งจะจัดขึ้นตามปฏิทินทางจันทรคติ  มีตลอดทั้งปี ทั้งที่เกี่ยวกับตัวบุคคล  สถานที่  เครื่องมือเครื่องใช้ เป็นต้น เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์   (เดือนมาเก  Madha) ๑. มาเกสังกรานติ (Magha Sankranti) เป็นวันสงกรานต์ของเนปาล  ประชาชนจะออกมาจากบ้าน ร่วมในพิธีอาบน้ำเพื่อล้างความอัปมงคล และต้อนรับฤดูแห่งความอบอุ่นที่จะมาเยือนในไม่ช้า ๒. พิธีมหาสนาน (Maha Snan) เป็นพิธีสรงน้ำพระศิวะ  จัดขึ้นที่วัดปศุปตินาถ อุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่...

พระจักรพันธ์ ยุวรี บรรพชาอุปสมบท ณ วัดไทยลุมพินี

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. ที่ผ่านมา พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ป.ธ.๙) ประธานสงฆ์วัด วัดไทยลุมพินี เป็นประธานขลิบผมนาค แก่นาคจักรพันธ์ ยุวรี ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ นาคสมชาย แซ่เฮ้อ และนาคดุลย์เดช สุขสม...

HOLIDAY RECIPES

๑๒ สิงหามหาราชินี ขอจงทรงพระเจริญ

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ****